Tilskud til stævner

NSPR kan yde tilskud til vores ryttere og deltagelse i stævner ud fra nedenstående retningslinier. Man søger om tilskud ved, at sende en mail til til info@nspr.dk. Men læs først, om du opfylder reglerne for at kunne søge tilskud.

Regler for tilskud:
TILSKUD TIL HOLDMESTERSKABER:
 • NSPR betaler indskuddet for hold, til distrikts-, sjællands-, og DM-mesterskaber
 • NSPR Kan max stille 3 hold til de forskellige mesterskaber
 • For at få indskuddet skal man søge NSPR skriftligt, senest ved udløb af tilmeldingsfristen til holdmesterskabet
 • NSPR/ FU skal godkende, om pågældende hold kan modtage tilskud
 • Rytterne skal være medlem af klubben og ikke være i restance for, at holdet kan modtage tilskud
 • Der skal købes gæstemedlemskab til det enkelte stævne for minimum 3 måneder ifølge DRF, hvis man ikke er medlem af klubben. Dette skal være betalt inden inden stævnestart
 TILSKUD INDIVIDUELT:
 • Der kan søges stævne tilskud til følgende stævner: DM, NORDISK, EM, VM samt internationale stævner
 • Der kan max søges stævne tilskud 2 gange pr. kalenderår
 • For at opnå tilskud skal rytteren have været medlem af NSPR i minimum 1 år og have indbetalt sit
  medlemskontingent og ikke være i restance for det år, hvori der søges tilskud
 • For at kunne modtage tilskud skal rytteren have startet for NSPR ved alle individuelle starter i de foregående 12 måneder
 • Rytteren skal skriftligt aflevere et budget til NSPR / FU for det aktuelle stævne, der søges tilskud til
 • Størrelsen af stævnetilskud afgøres af FU ud fra et af rytteren oplyst budget

Tilskud gives i forhold til hvad klubbens økonomi tillader.