Bestyrelsen består af et forretningsudvalg og flere underudvalg. Formanden for hvert underudvalg deltager i den samlede bestyrelse.

Forretningsudvalget tager beslutninger på et mere overordnet plan i forhold til det, at drive klubben økonomisk. Forretningsudvalget er klubbens øverste beslutningstagere.

Bestyrelsen samlet tager beslutninger i forhold til stævner, arrangementer mv.

Gældende love for Næstved Sportsrideklub  (vedtægter) kan læses her: LINK

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du altid skrive til os på info@nspr.dk

Forretningsudvalg:

Formand: John Tingberg
Næstformand: Berit Søbygaard
Kasserer: Heidi Flannov Sivertsen
Sekretær: Line Hedegaard Larsen
Bestyrelsesmedlem: Tanja Moestrup
Suppleant: Ranja Broe-Brøndum
Suppleant: Ole Hensel Dall

Stævneudvalg/Ungdomsudvalg

Formand: John Tingberg
Næstformand: Catrine Horn 

Medlemmer:
Berit Søbygaard Ludvigsen 
Simone Flannov Sivertsen
Catrine Horn 
Tanja Pia Mostrup
Louise Mikkelsen
Amanda Bonnevie Christoffersen
Mathilde Lai Hansen
Annemarie Jensen
Caroline Madsen

Eliteudvalg:
Formand: John Tingberg

IT-udvalg:

Formand: Rene Skov Madsen
Medlem: Sascha Brix Nikolajsen

Revisorer og suppleant:

Susanne Albæk            
Kasper Ludvigsen 
Merete Kähler Norsker