OBS** Vi vil gerne bevare det gode naboskab.

Rid kun hvor det er tilladt, Saml op efter dig selv, på og omkring kasernens veje og parkeringspladser.

Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg og flere underudvalg. Formanden for hvert underudvalg deltager i den samlede bestyrelse.

Forretningsudvalget tager beslutninger på et mere overordnet plan i forhold til det, at drive klubben økonomisk. Forretningsudvalget er klubbens øverste beslutningstagere.

Bestyrelsen samlet tager beslutninger i forhold til stævner, arrangementer mv.

Gældende love for Næstved Sportsrideklub  (vedtægter) kan læses her: LINK

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du altid skrive til os på info@nspr.dk

ForretningsudvalgeT:

Formand: John Tingberg
Næstformand: René Skov Madsen
Kasserer: Heidi Flannov Sivertsen
Sekretær: Charlotte Godthelp Jensen
Bestyrelsesmedlem: Line Hedegaard Larsen
Suppleant: Ranja Broe-Brøndum
Suppleant: Ole Hensel Dall

Øvrig bestyrelse (Udvalg):
Stævneudvalg:

Formand: John Tingberg
Næstformand: Tina Madsen
Medlem: Nanna Olsen
Medlem: Agnete Søbygaard Ludvigsen
Medlem: Simone Flannov Sivertsen
Medlem: Catrine B. Horn
Medlem: Berit Søbygaard Ludvigsen
Medlem: Helle Ragnhild Clausen

Ungdomsudvalg:

Formand:
Næstformand:

Eliteudvalg:

Formand: John Tingberg
Næstformand:

IT-udvalg:

Formand: Rene Skov Madsen
Medlem: Mette Oxenbøll Nonbo