Projektet

Næstveds største rideklub, Næstved Sportsrideklub, med over 230 medlemmer, har længe haft ønske om at bringe ridefaciliteterne på Næstved Kaserne op til nutidig standard. De nuværende faciliteter giver ikke mulighed for at afholde stævneaktiviter af lokal, national og international karakter.

Næstved Sportsrideklubs ridebaner blev anlagt i 1940 og er i dag helt nedslidte. Banerne står ofte under vand efter regnvejr, eller er stenhårde i tørre perioder. Det er vigtigt for sikkerheden og en betingelse for klubbens fortsatte eksistens, at vi får anlagt nye baner.

På den nuværende store ridebane vil vi etablere en ridebane efter ”ebbe – flod” princippet. Denne bane vil være på ca. 68 x 80 meter. Dette betyder, at området planeres ud og der udlægges en plastmembran på jorden, som føres op ad siden på nogle dertil støbte betonkanter. I dette ”kar” bliver der udlagt et drænsystem, som kan tilføre vand til banen nede fra og også trække vand ud af banen, hvis det f.eks. bliver kraftigt regnvejr.

Dette styres af et system af følere og ventiler. Dette vil betyde, at det kun i ekstreme situationer ikke vil være muligt at ride på banen.

Ovenpå drænsystemet, bliver der etableret en ridebane med specielt sand til ridebaner, iblandet geotextil til at holde på fugtigheden. I den østlige ende af ridebanen, er der planlagt at lave et tilskuer område på 10 x 70 meter, som har fast underlag.

På et areal nord for den nuværende dyrlægeklinik, er der planlagt anlæggelse af en helt ny ridebane på 50 x 70 meter. Denne skal udføres efter samme princip, som den store ridebane. Denne bane vil øge muligheden for at foretage undervisning af ryttere og vil kunne være opvarmningsbane ved stævner.

Ved anlæggelse af nye baner vil det være muligt at afholde store stævner på nationalt og internationalt plan.