Ryttermærker

Ryttermærke

Vi arrangerer undervisning og prøver i Ryttermærke 1, 2, 3 og 4.

Ryttere som er interesseret i at få rytterlicens, skal have bestået Ryttermærke 3 og 4 samt ”Klar – parat – start” prøven.

For at deltage til distriktsstævner skal ryttere have licens.

Der bliver løbende arrangeret undervisning/prøver, så henvend dig hvis du er interesseret og få oplyst hvornår det næste hold starter

Der er plads til 10 – 12 deltagere på et hold. Kommer der mange tilmeldinger
arrangerer vi selvfølgelig flere hold.

Ryttere fra andre klubber er også velkomne. De vil dog skulle betale lidt mere
for at deltage.

Undervisningen foregår på hverdage (aften) og prøverne bliver lagt i
weekenderne.

Hvis du er interesseret, skal du give besked til Kirsten Hansen,
på e-mail: kasernensrideskole@live.dk

Når de endelige datoer for undervisning ligger fast, vil du blive kontaktet igen
for endelig og bindende tilmelding.

Hvad er ryttermærke ?

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:
  • at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
  • at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje
  • at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag

Det er underviseren, der anbefaler hvor i ryttermærkeuddannelsen eleven bør starte. Men som udgangspunkt bør alle børn starte med ryttermærke 1. Det er hensigtsmæssigt først at starte med ryttermærke 1, når barnet har nået skolealderen. Læs evt. afsnittet Aldersrelationer.

Forbundet anbefaler at børn og unge kun tager et mærke af gangen. Ryttere der ikke er fyldt 15 år, kan kun aflægge en ryttermærkeprøve pr. dag. Mærkerne er bygget sådan op, at hver af dem indeholder en ny mængde læring og sætter krav til nye færdigheder.

Til ryttere med et dokumenteret læsehandicap kan elevhæfterne tilgås som lydbog med tekst og billeder gennem NOTA. Lydbøgerne kan ikke købes men står til rådighed for brugere af NOTA.